News

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษครั้ง 2 เดือนพฤศจิกายน วันที่ 28] [28/11/2019]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษครั้ง 2 เดือนพฤศจิกายน] [25/11/2019]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษเดือนพฤศจิกายน] [13/11/2019]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษเดือนตุลาคม] [21/10/2019]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบปกติ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562] [23/09/2019]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบปกติ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 [26/08/2019]

รายชื่อบุคลากร ผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [05/03/2019]

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบปกติ ครั้งที่1 2/2561] [04/02/2019]

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษครั้งที่3] [11/01/2019]

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษครั้งที่ 2] [06/12/2018]