ตารางสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์


รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 06 ธันวาคม 2565 ถึง 08 ธันวาคม 2565)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : อังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 17:00 น.

ห้องสอบ : 6-1 ศูนย์ภาษา ชั้น 6

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 06 ธันวาคม 2565 ถึง 08 ธันวาคม 2565)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : อังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 17:00 น.

ห้องสอบ : 6-2 ศูนย์ภาษา ชั้น 6

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 06 ธันวาคม 2565 ถึง 08 ธันวาคม 2565)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : อังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 17:00 น.

ห้องสอบ : 5-1 ศูนย์ภาษา ชั้น 5

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 06 ธันวาคม 2565 ถึง 08 ธันวาคม 2565)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : อังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 17:00 น.

ห้องสอบ : 5-2 ศูนย์ภาษา ชั้น 5

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 06 ธันวาคม 2565 ถึง 08 ธันวาคม 2565)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 13:30 น.

ห้องสอบ : 5-1 ศูนย์ภาษา ชั้น 5

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 06 ธันวาคม 2565 ถึง 08 ธันวาคม 2565)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 13:30 น.

ห้องสอบ : 5-2 ศูนย์ภาษา ชั้น 5

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 06 ธันวาคม 2565 ถึง 08 ธันวาคม 2565)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 17:00 น.

ห้องสอบ : 6-1 ศูนย์ภาษา ชั้น 6

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 06 ธันวาคม 2565 ถึง 08 ธันวาคม 2565)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 17:00 น.

ห้องสอบ : 6-2 ศูนย์ภาษา ชั้น 6

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 06 ธันวาคม 2565 ถึง 08 ธันวาคม 2565)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 17:00 น.

ห้องสอบ : 5-1 ศูนย์ภาษา ชั้น 5

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 06 ธันวาคม 2565 ถึง 08 ธันวาคม 2565)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 17:00 น.

ห้องสอบ : 5-2 ศูนย์ภาษา ชั้น 5

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 06 ธันวาคม 2565 ถึง 08 ธันวาคม 2565)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 17:00 น.

ห้องสอบ : 6-1 ศูนย์ภาษา ชั้น 6

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 06 ธันวาคม 2565 ถึง 08 ธันวาคม 2565)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 17:00 น.

ห้องสอบ : 6-2 ศูนย์ภาษา ชั้น 6

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 06 ธันวาคม 2565 ถึง 08 ธันวาคม 2565)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 17:00 น.

ห้องสอบ : 5-1 ศูนย์ภาษา ชั้น 5

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 06 ธันวาคม 2565 ถึง 08 ธันวาคม 2565)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 17:00 น.

ห้องสอบ : 5-2 ศูนย์ภาษา ชั้น 5

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 06 ธันวาคม 2565 ถึง 08 ธันวาคม 2565)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : ศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 17:00 น.

ห้องสอบ : 6-1 ศูนย์ภาษา ชั้น 6

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 06 ธันวาคม 2565 ถึง 08 ธันวาคม 2565)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : ศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 17:00 น.

ห้องสอบ : 5-1 ศูนย์ภาษา ชั้น 5

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 06 ธันวาคม 2565 ถึง 08 ธันวาคม 2565)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : ศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 17:00 น.

ห้องสอบ : 5-2 ศูนย์ภาษา ชั้น 5

สถานะ : เปิดรับสมัคร


ติดต่อสอบถาม

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ฝั่งศูนย์ภาษา

โทร. 055-706555 ต่อ 1571