ตารางสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์


รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2561 ถึง 13 กรกฎาคม 2561)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : อังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 17:00 น.

ห้องสอบ : 5-1 ศูนย์ภาษา

สถานะ : ปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2561 ถึง 13 กรกฎาคม 2561)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : อังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 17:00 น.

ห้องสอบ : 5-2 ศูนย์ภาษา

สถานะ : ปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2561 ถึง 13 กรกฎาคม 2561)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 17:00 น.

ห้องสอบ : 5-1 ศูนย์ภาษา

สถานะ : ปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2561 ถึง 13 กรกฎาคม 2561)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 17:00 น.

ห้องสอบ : 5-2 ศูนย์ภาษา

สถานะ : ปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (แม่สอด) (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2561 ถึง 13 กรกฎาคม 2561)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 17:00 น.

ห้องสอบ : ห้องคอมพิวเตอร์ 1 แม่สอด

สถานะ : ปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (แม่สอด) (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2561 ถึง 13 กรกฎาคม 2561)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 17:00 น.

ห้องสอบ : ห้องคอมพิวเตอร์ 2 แม่สอด

สถานะ : ปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (แม่สอด) (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2561 ถึง 13 กรกฎาคม 2561)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 17:00 น.

ห้องสอบ : ห้องคอมพิวเตอร์ 3 แม่สอด

สถานะ : ปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (แม่สอด) (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2561 ถึง 13 กรกฎาคม 2561)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : ศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 17:00 น.

ห้องสอบ : ห้องคอมพิวเตอร์ 1 แม่สอด

สถานะ : ปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (แม่สอด) (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2561 ถึง 13 กรกฎาคม 2561)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : ศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 17:00 น.

ห้องสอบ : ห้องคอมพิวเตอร์ 2 แม่สอด

สถานะ : ปิดรับสมัคร


ติดต่อสอบถาม

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ฝั่งศูนย์ภาษา

โทร. 055-706555 ต่อ 1571