ตารางสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์


รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 07 ธันวาคม 2566 ถึง 07 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2566 14:35 น.

ห้องสอบ : 5-2 ศูนย์ภาษา

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 07 ธันวาคม 2566 ถึง 07 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : อังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566 17:00 น.

ห้องสอบ : 6-1 ศูนย์ภาษา ชั้น 6

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 07 ธันวาคม 2566 ถึง 11 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : อังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566 17:00 น.

ห้องสอบ : 6-2 ศูนย์ภาษา ชั้น 6

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 07 ธันวาคม 2566 ถึง 11 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : อังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566 17:00 น.

ห้องสอบ : 5-1 ศูนย์ภาษา

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 07 ธันวาคม 2566 ถึง 11 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : อังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566 17:00 น.

ห้องสอบ : 5-2 ศูนย์ภาษา

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 07 ธันวาคม 2566 ถึง 11 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 13:30 น.

ห้องสอบ : 5-1 ศูนย์ภาษา

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 07 ธันวาคม 2566 ถึง 11 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 13:30 น.

ห้องสอบ : 5-2 ศูนย์ภาษา

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 07 ธันวาคม 2566 ถึง 11 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 17:00 น.

ห้องสอบ : 6-1 ศูนย์ภาษา ชั้น 6

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 07 ธันวาคม 2566 ถึง 11 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 17:00 น.

ห้องสอบ : 6-2 ศูนย์ภาษา ชั้น 6

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 07 ธันวาคม 2566 ถึง 11 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 17:00 น.

ห้องสอบ : 5-1 ศูนย์ภาษา

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 07 ธันวาคม 2566 ถึง 07 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 17:00 น.

ห้องสอบ : 5-2 ศูนย์ภาษา

สถานะ : ปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 07 ธันวาคม 2566 ถึง 07 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 17:00 น.

ห้องสอบ : 5-2 ศูนย์ภาษา

สถานะ : ปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 07 ธันวาคม 2566 ถึง 07 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 10:00 น.

ห้องสอบ : 5-2 ศูนย์ภาษา

สถานะ : ปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 07 ธันวาคม 2566 ถึง 07 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 12:30 น.

ห้องสอบ : 5-2 ศูนย์ภาษา

สถานะ : ปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 07 ธันวาคม 2566 ถึง 11 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 17:00 น.

ห้องสอบ : 6-1 ศูนย์ภาษา ชั้น 6

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 07 ธันวาคม 2566 ถึง 11 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 17:00 น.

ห้องสอบ : 6-2 ศูนย์ภาษา ชั้น 6

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 07 ธันวาคม 2566 ถึง 11 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 17:00 น.

ห้องสอบ : 5-1 ศูนย์ภาษา

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 07 ธันวาคม 2566 ถึง 11 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 17:00 น.

ห้องสอบ : 5-2 ศูนย์ภาษา

สถานะ : เปิดรับสมัคร

รายวิชา : สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 12 ธันวาคม 2566 ถึง 18 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 13:00 น.

ห้องสอบ : 5-2 ศูนย์ภาษา

สถานะ : ยังไม่เปิดรับสมัคร

รายวิชา : เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 07 ธันวาคม 2566 ถึง 07 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด :

วันเวลาสอบ : พฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 12:30 น.

ห้องสอบ : 5-2 ศูนย์ภาษา

สถานะ : ปิดรับสมัคร


ติดต่อสอบถาม

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ฝั่งศูนย์ภาษา

โทร. 055-706555 ต่อ 1571